Privacy- en cookieverklaring

We vinden het belangrijk duidelijkheid te geven over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. Op deze pagina lees je meer informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij hiermee omgaan.

Over ons 

Derma Instituut

Kapelweg 24a

6415 RK Heerlen 

045 572 04 18

info@derma-instituut.nl

KvK-nummer 5974467

BTW-nummer NL853627174B01

Toepasselijkheid 

Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Derma Instituut persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website en alle personen die contact opnemen met Derma Instituut. Door onze website te bezoeken, een afspraak in te plannen voor een behandeling, het toestemmingsformulier te ondertekenen en/of producten bij ons te bestellen, ga je akkoord met de inhoud van deze verklaring.

Persoonsgegevens 

We verwerken (mogelijk) onder meer de volgende persoonsgegevens van jou: voor- en achternaam, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, foto’s en/of videobeelden, medische gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de behandeling (i.v.m. contra-indicaties). 

Doelen 

De wet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Derma Instituut verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de grondslagen van toepassing is die in de wet worden genoemd.

Als je klant bij ons bent, willen wij jou natuurlijk goed van dienst zijn. Hiervoor verwerkt Derma Instituut persoonsgegevens. We gebruiken jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen. Ook wordt jouw telefoonnummer en/of e-mailadres gebruikt om je aan jouw afspraak te herinneren en na afloop van de afspraak om een review achter te laten.

Voordat de behandeling wordt uitgevoerd moet je een intakeformulier invullen. Middels dit formulier worden ook een aantal medische gegevens van jou verwerkt die noodzakelijk zijn voor het wel of niet uitvoeren van de behandeling. Dit in verband met de aanwezigheid van eventuele contra-indicaties.

Voor, tijdens en/of na de behandeling worden er foto’s en/of videobeelden gemaakt zodat het verloop van het behandeltraject kan worden beoordeeld. Ook voor eventuele klachten kan Derma Instituut de foto’s en/of videobeelden raadplegen.

Derma Instituut maakt gebruik van een videobewakingssysteem in de wachtruimte om het bezoek aan de salon goed, veilig en verantwoord te laten verlopen. Met het bewakingssysteem wordt tevens gecontroleerd op overtredingen zoals diefstal, vernielingen of ander ongewenst gedrag. Met het bezoeken van Derma Instituut ga je ermee akkoord dat je kunt voorkomen in de beelden van het videobewakingssysteem. Deze beelden zullen enkel intern worden bekeken en gebruikt, tenzij er sprake is van een overtreding/misdrijf. In dat geval heeft Derma Instituut het recht om de beelden te verstrekken aan de politie of haar verzekeraar.

Indien je producten in de webshop hebt besteld, worden jouw naam, adresgegevens en soortgelijke gegevens verwerkt, zodat de producten kunnen worden geleverd.

Derma Instituut kan persoonsgegevens van jou verzamelen, bewaren en gebruiken in het kader van haar marketingbelang. Derma Instituut kan de gemaakte foto’s en/of videobeelden bijvoorbeeld gebruiken voor online marketingdoeleinden. Op het intakeformulier kun je aangeven of je hier wel of geen toestemming voor verleent. Verder kan Derma Instituut jou een herinneringsmail sturen voor het maken van een afspraak voor een bijwerking en een nieuwsbrief indien je hier toestemming voor hebt gegeven. Je hebt het recht om je op ieder moment af te melden voor het ontvangen van deze herinneringsmail en/of nieuwsbrief. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@derma-instituut.nl.

Bewaringstermijn 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang, of wij deze gegevens met jouw toestemming bewaren.

Dienstverlening door derden 

Wij maken gebruik van de diensten van andere partijen. Met deze bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We delen jouw gegevens met onder meer de volgende derden:

  • Hosting van onze website
  • WordPress
  • CMR-systeem
  • Boekhouder
  • Mailservers
  • Mailchimp
  • Salonized

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken jouw gegevens in principe niet aan derden, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Beveiliging 

We hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verkrijging.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 045 572 04 18 of per mail via info@derma-instituut.nl

Inzage, correctie en verwijdering 

Je hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Je kunt een overzicht van jouw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar: info@derma-instituut.nl of een brief te sturen naar het volgende adres:

Derma Instituut, Kapelweg 24a, 6415 RK Heerlen

Recht op bezwaar 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct markering, dan zullen we jouw persoonsgegevens hier niet meer voor gebruiken.

Toestemming intrekken 

Als we jouw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels jouw toestemming, dan kun je deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Klachten 

Derma Instituut zal jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies 

Derma Instituut maakt gebruik van cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over jouw gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en welke gegevens je hebt ingevuld. Deze informatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd wanneer je deze opnieuw bezoekt.

Facebook, LinkedIn en instagram 

We willen het jou zo makkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. We hebben dan ook een aantal social media-knoppen op onze website geplaatst. Lees goed hoe deze bedrijven met jouw privacy omgaan.

  • Facebook
  • Instagram

Cookies uitschakelen of verwijderen 

Als je de cookies wilt uitschakelen of verwijderen, dan kun je dit veranderen in jouw browserinstellingen. Weet je niet hoe dit moet? Raadpleeg dan de help-functie van je browser.

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen? 

Als je vragen hebt over ons privacy beleid of over je privacy, neem dan gerust even contact met ons op via het telefoonnummer 045- 572 04 18 of per mail: info@derma-instituut.nl.