Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1      Deze voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna te noemen: “je”) worden geplaatst bij Derma Instituut (hierna te noemen: “we”). Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met deze voorwaarden. Zorg er dan ook voor dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je een bestelling plaatst.

 

Artikel 2 Bestelling

2.1      Je kunt een bestelling plaatsen via de website www.derma-instituut.nl en een leveradres in Nederland, België en Duitsland hebt. Na het plaatsen van 
 jouw bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail.

 

Artikel 3 Prijzen en verzendkosten

3.1      De prijzen die op onze website staan vermeld zijn inclusief btw en exclusief 
verzendkosten.

3.2      De verzendkosten bedragen € 4,95,- en zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van jouw bestelling.

3.3      Je kunt betalen via de volgende betaalmethodes: Creditcard, Giropay, IDEAL, Bancontact, SOFORT Banking.

 

Artikel 4 Levering

4.1      Wij zullen jouw bestelling zorgvuldig uitvoeren. Als plaats van levering geldt het adres dat je hebt ingevuld. Zorg ervoor dat je de juiste gegevens invult.

4.2       Wij streven ernaar jouw bestellling zo snel mogelijk te leveren. Een eventueel aangegeven termijn kan nimmer worden aangemerkt als fatale termijn.

4.3       Het kan zijn dat producten die worden aangeboden niet beschikbaar zijn. Mocht deze situatie zich voordoen waardoor wij niet meer kunnen leveren, dan zullen we jou hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Het door jou betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk (binnen 14 dagen) worden terugbetaald.

 

Artikel 5 Herroeping/retournering

5.1      Je kunt jouw bestelling herroepen/retourneren vanaf de datum dat je jouw bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Dit kun je doen door middel van het modelformulier voor herroeping of via mail: info@derma-instituut.nl.

Wij kunnen jou vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht om een reden op te geven.

5.2      Cosmetische producten die om hygienische redenen niet geschiikt zijn om te worden teruggezonden en die zijn geopend na levering, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze kunnen dus niet retour worden gestuurd.

5.3      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag nadat je gebruikt hebt 
gemaakt van het herroepingserecht, stuur je het product/de producten retour. De 
kosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening en worden niet door ons vergoed.

5.4      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het 
herroepingsrecht en het terugsturen van het product/de producten ligt bij jou.

5.5      Bij herroeping heb je recht op teruggave van het door jou betaalde bedrag inclusief de verzendkosten die je hebt betaald voor levering. De kosten die je moet betalen voor retourzending zijn altijd voor eigen rekening en worden niet door ons vergoed.

5.6      Mocht je een product willen houden en dus slechts een gedeelte van de bestelling willen retourneren, dan worden de door ons in rekening gebrachte verzendkosten niet vergoed.

5.7      Je bent verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking 
indien je het product wilt retourneren. Je mag het product slechts uitpakken en/of 
gebruiken op een zodanige wijze zoals je dat ook in een winkel zou mogen doen. 
Indien het gebruik verder gaat, houd er dan rekening mee dat je geen (volledige) terugbetaling van ons ontvangt.

5.8      Wij betalen het bedrag terug binnen 14 dagen na de dag waarop je de 
 herroeping bij ons hebt gemeld of, indien wij het product nog niet hebben ontvangen, binnen 14 dagen dat wij het product retour hebben ontvangen of dat je aantoont dat je het product retour hebt gestuurd.

5.9      Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode.

 

Artikel 6 Klachten

6.1      Klachten moeten zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk bij ons worden gemeld.

6.2      Wij streven ernaar klachten binnen 14 dagen na ontvangst te beantwoorden. Als wij hier langer voor nodig hebben, laten wij jou dit weten. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1      De informatie die wij op onze website verstrekken is geen medisich advies. 
Indien je een huidprobleem hebt, maak dan een aspraak met een arts of 
dermataloog. Stop direct met het gebruik van een product als dit irritatie veroorzaakt 
(roodheid, jeuk, pijn, branderig gevoel etc.)

7.2      Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van jouw bestelling.

7.3      De beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid is niet van toepassing als het gaat om een situatie waarin dit volgens de wet niet is toegestaan.

 

Artikel 8 Wijziging algemene voorwaarden

8.1      Wij houden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. Indien wij de voorwaarden wijzigen, zullen wij dit via de website of via 
de mail kenbaar maken. Indien je niet binnen 30 dagen bezwaar hebt gemaakt, 
wordt je geacht akkoord te zijn met de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1      Nederlands recht is van toepassing.

9.2      De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele. geschillen, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijven.

Bedrijfsinformatie

Derma Instituut
Kapelweg 24a
6415 RK Heerlen

045 – 5720418
info@derma-instituut.nl

KvK-nummer: 59744677
BTW-identificatienummer: NL853627174B01