dermaxdionbal_5

Boek gemakkelijk je afspraak online

LEES ALTIJD EERST DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR

______________________________________________________________________________________________


1.         Lees altijd eerst goed de contra-indicaties door voordat je een afspraak inplant. contra-indicaties SPMU-behandelingen, contra-indicaties laserbehandelingen. Indien blijkt dat er sprake is van een contra indicatie en dit pas opgemerkt wordt op je behandeldag en er besloten is niet te behandelen ivm je veiligheid, wordt de aanbetaling in rekening gebracht. 

2.         Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van jouw persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Boek je voor een ander persoon? Boek dit altijd onder de naam van de betreffende persoon, zodat wij de juiste klantgegevens hebben. Als je voor twee personen wilt boeken, dan moet je dit los boeken.

3.         Je ontvangt van ons een afspraakbevestiging en een reminder (48 uur voor jouw geplande afspraak). Check ook altijd je spam.

4.         Je kunt jouw ingeplande afspraak tot maximaal 24 uur voor de geplande afspraak annuleren/verplaatsen.  Indien de afspraak niet voor 24 uur geannuleerd of verplaatst wordt, wordt de aanbetaling altijd in rekening gebracht ongeacht de reden, ook bij onmacht. Een betaald voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald. Je kunt jouw voorschot binnen 6 maanden na de geplande behandeling gebruiken. Het voorschot kan ook voor een andere behandeling en/of voor producten worden gebruikt. Je kunt jouw ingeplande afspraak maximaal twee keer kosteloos verplaatsen mits dit 24 uur voor de afspraak wordt gemeld. Indien de afspraak om welke reden dan ook  meer dan twee keer verplaatst moet worden zal het voorschot komen te vervallen.

5.         Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent en bel als je door bijvoorbeeld drukte in het verkeer te laat bent. Wij adviseren 15 minuten voor jouw afspraak aanwezig te zijn. Ben je meer dan 15 minuten te laat, dan kunnen we jou niet meer behandelen en ben je het betaalde voorschot kwijt.

6.         Bij het boeken van jouw afspraak moet je een voorschot betalen. Heb je een cadeaubon voor het volledige bedrag, neem dan telefonisch contact met ons op.

7.         In onder meer de volgende situaties ben je het voorschot volledig kwijt en kun je het voorschot niet meer gebruiken: 

–           indien je de afspraak, om welke reden dan ook, annuleert/verplaats binnen 48 uur voor de geplande afspraak.

–           indien je meer dan 15 minuten te laat komt en wij de afspraak hierom niet meer kunnen uitvoeren (dit door ons te beoordelen) 

–           indien je niet komt opdagen zonder iets te laten weten

8.         Bij zwangerschap kun je jouw afspraak annuleren/verzetten en blijft het betaalde voorschot 12 maanden geldig, mits je de afspraak op tijd (minimaal 48 uur voor de geplande afspraak) hebt geannuleerd.

9.       Indien je te laat annuleert of zonder afmelding niet komt opdagen en je wilt vervolgens een nieuwe afspraak inplannen, dan zijn wij gerechtigd om hier voorwaarden aan te verbinden.

Het is niet toegestaan baby’s / kinderen mee te nemen naar je afspraak.

11. Zorg ervoor dat je de juiste behandeling selecteert. Bij de SPMU-behandelingen dient een keuze te worden gemaakt tussen een nieuwe behandeling (incl. 1 nabehandeling) of een bijwerking binnen 12 weken, 12 maanden of 24 maanden.

12.       Heb je ergens anders permanente make up laten uitvoeren, dan dien je een nieuwe behandeling te kiezen en niet een bijwerking. Neem altijd eerst telefonisch (045 – 5720418) of via mail (info@derma-instituut.nl) contact met ons op. Wij zullen dan aan de hand van foto’s beoordelen of een cover- up mogelijk is of dat de elders gezette permanente make up eerst verwijderd moet worden.

13.       Wij controleren tijdens de afspraak of je de juiste behandeling hebt geselecteerd. Indien blijkt dat je de verkeerde behadeling hebt geselecteerd, dan moet je het tarief voor de juiste behandeling betalen.

14.       Let erop dat je bij een nieuwe behandeling jouw wenkbrauwen volledig laat uitgroeien. Dit is van belang voor de vormbepaling. Dat betekent dat je 3 maanden voor de geplande afspraak niet meer mag epileren, scheren, harsen etc. Indien je jouw wenkbrauwen niet goed hebt laten uitgroeien (dit door ons te bepalen), dan kunnen wij besluiten dat wij jou niet meer behandelen. In dat geval ben je het betaalde voorschot kwijt.

15.       Een nieuwe behandeling is inclusief 1 nabehandeling binnen 6 tot 8 weken. Let erop dat je bij het boeken van de nieuwe behandeling direct jouw afspraak voor de nabehandeling inplant. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je jouw afspraak voor de nabehandeling niet meer kunt inplannen wegens onze drukke agenda. Indien dit zich voordoet, dan heb je geen recht op terugbetaling en dien je het bijwerktarief te betalen. Indien je de nabehandeling niet binnen 8 weken kunt laten uitvoeren wegens ziekte, zwangerschap of welke reden dan ook, dan vervalt de nabehandeling en kun je gebruikmaken van onze bijwerktarieven. Je hebt dan geen recht op een gedeeltelijke terugbetaling omdat je de nabehandeling niet hebt kunnen laten uitvoeren.

16.      Een eventuele extra behandeling binnen 12 weken kost €55,-. Je kunt hier ten alle tijden gebruik van maken indien de wenkbrauwen na genezing nog niet naar wens zijn. Extra behandelingen zijn nooit inbegrepen. Is er geen beschikbaarheid in de online agenda, neem dan telefonisch contact met ons op.

17..       Bij het boeken van een bijwerking is het je eigen verantwoordelijkheid om jouw afspraak op tijd in te planen, zodat je gebruikt kunt maken van de bijwerktarieven. Let op, wij hebben een drukke agenda. Wij adviseren jou dan ook om jouw vervolgafspraak direct in te plannen na de behandeling. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat er geen beschikbare datums meer zijn voor de gewenste periode. Je zult dan voor de volgende bijwerkperiode moeten boeken en betalen. Weet je niet meer wanneer je voor het laatst geweest bent? Neem dan altijd eerst contact met ons op. 

 

18.       Let erop dat je 4 weken voor de laserbehandeling geen antibiotica/penicilline kuur mag hebben gehad.

19.       Bij laserontharing mag je het te behandelen gebied minimaal 6 weken niet harsen, epileren of op ander wijze ontharen. Let erop dat voor de afspraak het behandelgebied zo kort mogelijk geschoren is. Bij voorkeur de avond vooraf.

20.       Wil je pigmentvlekken/ouderdomsvlekken laten verwijderen? Dan dien je dit altijd eerst met jouw huisarts te overleggen.

21.       De tarieven voor tatoeageverwijdering worden berekend door de hoogte en breedte van de tattoo op te meten en deze bij elkaar op te tellen.

22.       Een tattoo dient minimaal 6 maanden oud te zijn voordat deze gelaserd mag worden.

23.       Je bent verantwoordelijk voor het lezen van deze regels. Indien tijdens de afspraak blijkt dat je niet behandeld kan worden om een van de redenen zoals hier aangegeven, dan ben je het voorschot kwijt.

24.       Je geef ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan voorzichtig om met jouw persoonlijke gegevens. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

25.       Wij zullen ons inspannen om voor jou een goed resultaat te bereiken. Wij kunnen echter geen enkele garantie geven over het resultaat.

26.       Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald of, indien er geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, tot het bedrag van de behandeling waar de schade betrekking op heeft. Wij hebben het recht om eventuele schade te beperken of ongedaan te maken. Je bent verplicht om hieraan mee te werken. Een eventueel recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de de schade direct of infirect voortvloeit. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien jouw schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

27.       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Derma Instituut.

28.       Nederlands recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

29.       Wij houden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien wij de voorwaarden wijzigen, zullen wij dit via de website of via de mail kenbaar maken. Indien je niet binnen 30 dagen bezwaar hebt gemaakt, wordt je geacht akkoord te zijn met de gewijzigde voorwaarden.