Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;

2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;

3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Derma Instituut, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website van Derma Instituut BV zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;

4. Derma Insituut is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;

5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;

6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door Derma Instituut uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.